January 29, 2022

In leningland zijn er tegenwoordig heel wat manieren om aan je geld voor de aankoop van een huis te komen. Het maakt het leven niet altijd eenvoudiger aangezien je met verschillende zaken rekening moet houden en de ene hypothecaire lening misschien beter aanleunt bij je mogelijkheden dan de andere. Om tot de beste hypothecaire lening te komen, is het dan ook belangrijk om allereerst een idee te krijgen van welke leningen je kunt afsluiten. Vervolgens raden we aan om samen met een expert de voor- en nadelen in jouw specifieke situatie af te wegen en dan een beslissing te nemen.

De soorten leningen voor de aankoop van een huis

De soorten leningen die we hieronder gaan bespreken voor de aankoop van een huis zijn in theorie allemaal vormen van de hypothecaire lening. De hypothecaire lening is in het overgrote geval de basis van jouw lening voor een woning. Bij een hypothecaire lening geldt de woning zelf als onderpand voor de kredietverstrekker in geval de lening niet kan worden terugbetaald. 

1. Hypothecaire lening met vaste rentevoet:

Dit is de meest voorkomende lening voor de aankoop van een huis. Bij deze lening betaal je gedurende de gehele looptijd hetzelfde maandelijkse bedrag af. Theoretisch gezien betaal je in het begin enkel interesten af en nadien pas kapitaal, maar als kredietnemer ga je daar niets van merken tijdens de afbetalingen, die blijven immers maandelijks steeds hetzelfde.

2. Hypothecaire lening met variabele rentevoet:

Een tweede veel voorkomende hypothecaire lening is deze met de variabele rentevoet. De looptijd van deze lening staat vast maar de maandelijkse aflossing kan verschillen. Alles hangt immers af van de dan geldende rentevoet. Stijgt deze dan stijgt ook je maandelijkse aflossing. Daalt deze dan daalt ook je aflossingsbedrag. Er wordt meestal wel gewerkt met een boven- en een ondergrens.

3. Accordeonlening:

Terwijl bij de eerste twee soorten leningen voor de aankoop van een huis de looptijd hetzelfde blijft, is dit net de variabele factor bij de accordeonlening. Er bestaan heel wat soorten accordeonleningen maar in theorie komt het erop neer dat de looptijd van de lening kan veranderen afhankelijk van de evolutie van de rentevoet.

4. Lening met uitstel van kapitaalaflossing:

Een leenvorm die populair is bij jonge mensen. Het principe van deze lening is dat je pas op het einde van de rit meer gaat afbetalen omdat men ook verwacht dat men na X aantal jaren meer gaat verdienen dus ook meer zal kunnen aflossen. De eerste jaren betaal je dus minder af dan de laatste jaren van de afbetalingstermijn. Naast een mogelijke lening voor jonge mensen is het ook een soort lening die populair is bij mensen die nog een andere lening hebben lopen. Op deze manier wordt de afbetaling gespreid en ga je pas meer aflossen als je daar financieel ook toe in staat bent.

Soorten leningen voor een huis bespreken

Welke hypothecaire lening je kiest voor het afbetalen van je huis is een heel belangrijke keuze. We hebben nu enkele soorten leningen voor de aankoop van een huis besproken, maar daar stopt het niet. Om de juiste keuze te maken, is het belangrijk om de feedback van experten ter zake in acht te nemen. De mensen van Kredietadvies staan je maar al te graag bij om vrijblijvend hun advies te geven.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen