Hypotheek

Hoelang is een hypothecaire inschrijving geldig?

+
-

Ze is 30 jaar geldig en kan vernieuwd worden indien het krediet op de vervaldatum nog niet volledig is terugbetaald.

Wat is het maximale bedrag van een hypothecaire inschrijving?

+
-

Het maximum bedrag is gelijk aan de gewaarborgde schuld plus eventuele kosten en interesten voor 3 jaar.

Hoe berekent de bank mijn rentevoet?

+
-

Dat is afhankelijk van verschillende factoren:

  1. Hoeveel ga je lenen in verhouding tot de aankooprijs? De banken werken hiervoor met quotiteiten, bijvoorbeeld : <70 % 70-85 % 85-100 % 105% Hoe minder je leent in verhouding tot de aankooprijs hoe goedkoper de intrestvoet .
  2. Sommige banken geven extra korting in verhouding met het inkomen.
  3. Een rekening openen bij de bank of het nemen van een levensverzekering of een brandverzekering. Dat kan nooit verplicht worden, maar het geeft wel de mogelijkheid voor een extra korting. Goed rekenen is de boodschap.
  4. Soms geven banken in een bepaalde periode een extra korting.

Notariskostenn lening

Wat is een notariskostenlening?

+
-

Dit is een lening specifiek voor de notariskosten. In de nieuwe kredietwetgeving mag dit niet meer onder de vorm van een persoonlijke lening maar wel als woonkrediet zonder hypothecaire waarborg. Deze lening wordt samen met de hypotheek afgesloten.

Wat zijn de voorwaarden om notariskosten, woonkrediet zonder hypothecaire waarborg te lenen?

+
-

Om de notariskosten bij te lenen, moet je minimaal 1 jaar werkzaam zijn bij dezelfde werkgever. Het inkomen moet groot genoeg zijn om de hypotheeklast en de extra notariskostenlening te kunnen dragen

Is het mogelijk om de notariskosten op een langere termijn terugbetalen?

+
-

Afhankelijk van het bedrag kunnen de notariskosten gespreid worden over een periode van 10 jaar. Je kan de notariskosten ook vervroegd terugbetalen, bijvoorbeeld door vervroegde stortingen te doen met vakantiegeld of een 13de maand.

Kan ik de notariskosten ook meelenen in mijn hypotheek?

+
-

Dat is mogelijk met een beperking tot 5 procent extra op de aankooprijs van het huis of appartement.

Ondertekenen contract

Heb je nog bedenktijd na de ondertekening van je contract?

+
-

Je hebt recht op een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de ondertekening van het contract. Om te annuleren, stuur je een aangetekende brief naar de kredietgever. Je moet natuurlijk de ontvangen gelden terugbetalen en intresten betalen voor de periode waarin je over de gelden beschikte. Let op: bij een verkoop op afbetaling ontbindt de ontbinding van de financieringsovereenkomst ook van rechtswege de verkoopovereenkomst. Je moet in dat geval ook het goed teruggeven aan de verkoper.

Moet je een verzekering ondertekenen om je krediet te verkrijgen?

+
-

Dat is nooit verplicht, maar kan een invloed hebben op de toegestane rentevoet. Je bent echter altijd vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij en de verzekering die je afsluit. Een verzekering is soms wel aangeraden als je jouw familie wens te beschermen ten opzichte van de financiële gevolgen van overlijden, brand, water en andere schaden.

Terugbetalen krediet

Kan je een lening vroegtijdig terugbetalen?

+
-

Je kan je krediet volledig of gedeeltelijk vroegtijdig terugbetalen. Je moet wel een vergoeding betalen van 1% van het terug te betalen kapitaal, als het contract nog minstens 1 jaar loopt. 0,5% als er minder dan 1 jaar overblijft.

Je hebt het moeilijk om je lening terug te betalen: wat moet je doen?

+
-

Je contacteert meteen je kredietgever om een oplossing te vinden die past bij je situatie.

Overbruggingskrediet

Ik heb mijn droomwoning gevonden, maar mijn huis is nog niet verkocht. Wat nu?

+
-

Een overbruggingskrediet geeft de oplossing. Er wordt een tijdelijk krediet toegestaan om je droomwoning te financieren. We bespreken samen hoe groot het bedrag gaat zijn en hoeveel je wilt investeren in de aankoop van het nieuwe huis.

Hoelang loopt een overbruggingskrediet?

+
-

Je kan een overbruggingskrediet nemen voor een maximale periode van 2 jaar.

Moet ik intrest voor mijn overbruggingskrediet betalen?

+
-

Je kan kiezen: ofwel betaal je de interest maandeljks of eenmaal het huis verkocht is.

Wat gebeurt er met mijn bestaande lening in een overbruggingskrediet?

+
-

Je hebt verschillende mogelijkheden. Ofwel neem je deze lening mee op in het overbrugginskrediet, zodat de maandlast enorm vermindert. Of we doen uitstel van kapitaalaflossing voor de nieuwe lening, zodat de maandlast beperkt blijft.

Kan ik andere leningen samenvoegen in een overbruggingskrediet?

+
-

Dat is mogelijk. Zo kan je ook de maandlasten verminderen in de periode dat jij je huis gaat verkopen.

Melding nationale bank

Ik sta op de zwarte lijst kan ik nog een lening krijgen?

+
-

De meeste banken zullen geen lening meer toestaan, maar er zijn uitzonderingen. Als je al eigenaar bent, is het mogelijk. Dan wordt er rekening gehouden met de totale waarde van je huis. Er kan ook gezocht worden naar een tijdelijke krediet.

Hoelang blijft mijn melding op de nationale bank?

+
-

Deze melding blijft 1 jaar, te tellen vanaf het moment dat het bedrag is terugbetaald waarvoor deze melding is genoteerd.

Hoe kan ik mijn melding raadplegen?

+
-

Zeker. Je kan surfen naar de website van de nationale bank België, namelijk: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales. Met je persoonlijke pincode en identiteitskaart kan je jouw gegevens opvragen.

Persoonlijke leningen samenvoegen

Hoe worden leningen samengevoegd en wat is er belangrijk?

+
-

Indien je leningen wenst samen te voegen, wordt er gezien naar de openstaande saldi van de leningen. Daarna kunnen we aan de hand van de bestaande inkomsten kijken op welke termijn er kan geherfinancierd worden.

Wat is het voordeel om leningen samen te voegen?

+
-

Door verschillende leningen in 1 lening te groeperen, daalt je totale maandlast. In het geval van dure kredietkaartenschulden kan het ook de rentelast aanzienlijk verminderen.

Is het mogelijk om een nieuwe lening vervroegd terugbetalen?

+
-

Dat kan altijd. Hou er wel rekening mee dat de financiële instelling 3 maanden intrest op het openstaande kapitaal vraagt.

Samenvoegen van hypotheken en leningen

Kan je hypotheken en leningen samenvoegen?

+
-

De mogelikheid bestaat bij Krediet@dvies. Wij zoeken naar de beste oplossing rekening houdend met verhouding tussen het totaal bedrag aan hypotheken en het bedrag aan andere financieringen die je wenst samen te voegen.

Heb je een duurdere rentevoet als je leningen en hypotheken centraliseert?

+
-

Is de verhouding van het saldo van de hypotheek groter dan het saldo van de leningen die je wilt samenvoegen? Dan krijg je de nieuwe rentevoet gewoon aan de voorwaarden van een normale hypotheciare lening.

Wat is het voordeel van hypotheken en leningen samen te voegen?

+
-

Door alles in 1 lening te hergroeperen, verkrijg je een lagere maandlast. Zo krijg je weer financiële ademruimte.

Kredietadvies Deurne

DEURNE

Ruggeveldlaan 568
Antwerp 2100

Kredietadvies Antwerpen

ANTWERP

Blancefloerlaan 165
Antwerp 2050

Kredietadvies Hasselt

HASSELT

Zestienbunderstraat 60
Hasselt 3500

Kredietadvies Zoersel

ZOERSEL

Handelslei 14
Zoersel 2980