January 29, 2022

Bij het kopen van een woning bent u als koppel samen een hypothecaire verbintenis aangegaan in de vorm van een lening. Het loopt echter niet altijd zoals gepland in het leven en het kan gebeuren dat een echtscheiding roet in het eten gooit. We kunnen ons voorstellen dat u op dat moment heel wat vragen heeft, onder meer over hoe het nu verder moet met de afbetaling van de lening. Vele mensen vragen zich ook af of men in deze situatie gewoon de lening van de partner kan overnemen. Er zijn bij een echtscheiding heel wat mogelijke scenario’s die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. 

De verschillende hypothecaire scenario’s bij een echtscheiding

  1. De woning blijft behouden waardoor ook de lening blijft behouden. Er verandert niet veel. U woont waarschijnlijk wel niet meer samen, maar u betaalt nog wel samen de woning verder af. 
  2. De woning wordt verkocht. Het vraagt iets meer werk dan in het eerste scenario, maar toch is het nog een eenvoudige en vaak logische keuze. Zo handelt u alles netjes af en kan ieder zijn weg gaan. Meestal kan met de opbrengst van de verkoop ook het openstaand kapitaal gedekt worden.
  3. Een van de personen gaat de lening van de partner overnemen. In dit geval moet de andere persoon uit de lening verwijderd worden en moet de kredietinstelling akkoord gaan om de lening op naam van de partner te plaatsen. Er kunnen voorwaarden aan een dergelijke overname verbonden worden.

Waar op letten bij het overnemen van de lening van de partner?

  • In welke situatie u zich ook bevindt, probeer in ieder geval het maandbedrag van uw lening tijdig te betalen. Onderlinge discussies en onenigheden kunnen de afbetaling van een lening vaak onder druk zetten. Dit kan echter zeer nadelig zijn. U riskeert niet alleen boetes of extra kosten, maar u riskeert ook om negatief vermeld te worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. U komt dan op een zogenaamde zwarte lijst van wanbetalers terecht waardoor het in de toekomst heel wat moeilijker wordt om nog een lening af te kunnen sluiten.
  • De lening overnemen van uw partner lijkt misschien eenvoudig. U valt vanaf nu echter op 1 inkomen en dat kan zware gevolgen hebben. Wilt u nog regelmatig uit eten of eens op vakantie, bekijk dan goed of u de volledige afbetaling wel aan kunt.
  • Bij het overnemen van de lening van de partner zult u de ex-partner ook moeten uitkopen. Hij of zij heeft de afgelopen jaren immers al heel wat geld in de woning gestoken en heeft dan ook recht op een deel van deze investering. Soms moet er zelfs een schatter betaald en aan te pas komen om de huidige waarde van de woning juist in te schatten. Dit speelt immers ook een rol in de uiteindelijke uitkoopsom.
  • Nu er slechts 1 persoon is waarop de bank haar hypothecaire schuld kan verhalen, kan de kredietinstelling vragen dat er extra waarborgen worden geboden. Op deze manier wil de instelling zeker zijn dat ze haar geïnvesteerde geld nog terugziet. Dit kan zijn door het aanstellen van nieuwe mede-ontleners (soms bijvoorbeeld ouders) of door het in waarborg aanbieden van roerende of onroerende goederen.

Extra geld lenen bij het overnemen van een lening van de partner

Aangezien de partner moet uitgekocht worden, zult u met extra geld over de brug moeten komen. Hebt u dit geld niet ter beschikking dan treft u ofwel een regeling met de partner of zult u een nieuwe lening of een herfinanciering bij uw kredietinstelling moeten aangaan. Best is om via Kredietadvies na te gaan wat kan en niet kan en onder welke voorwaarden.

Kredietadvies staat voor u klaar

We kunnen ons voorstellen dat nog niet al uw vragen zijn beantwoord. In dat geval staan we bij Kredietadvies klaar om elk scenario in detail te bespreken. Contacteer ons vrijblijvend voor verdere informatie.


Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen