January 31, 2022

Een herfinanciering van je lening na de scheiding is nodig wanneer de ene partner beslist om de andere uit te kopen. Helaas is die administratieve warboel niet op een-twee-drie geregeld. In deze blog lees je welke stappen je moet ondernemen.

1. Uitkoopsom bepalen

Je partner uitkopen heet officieel ‘een wederinkoop van opleg’, ‘verdeling’ of ‘afstandovername’. De eerste stap in het proces is de huidige waarde van de woning bepalen. Die kan namelijk gestegen of gedaald zijn ten opzichte van het bedrag dat jullie destijds betaalden.

Daarna horen jullie te kijken naar de persoonlijke inbrengen. Als de ene partner minder heeft ingebracht dan de andere, heeft de notaris toen wellicht een ‘schulderkentenis’ aangemaakt. Daarin staat welk bedrag de ene partner in het geval van het stuklopen van de relatie verschuldigd is aan de andere en hoe het verrekend wordt.

Tenslotte dienen jullie rekening te houden met het nog verschuldigde saldo van het hypothecaire krediet.

2. Herfinanciering lening

Wanneer een van de partners de woning en het bijhorende hypothecaire krediet overneemt, moet je een ‘desolidarisatie’ of ‘ontslag hoofdelijkheid’ aanvragen bij de bank. De naam die uit het woonkrediet wordt geschrapt, is niet langer aansprakelijk of verantwoordelijk.

Is de partner die de woning behoudt van plan om er een nieuwe lening voor af te sluiten? Dan zal er op naam van die partner een nieuwe lening opgemaakt worden waarin de oude lening wordt gegoten. Wel zal de bank eerst controleren of die partner kapitaalkrachtig genoeg is.

Gaat de bank akkoord? Dan zal de desolidarisatie pas geldig zijn na het tekenen van de notariële akte.

3. Slotakte bij notaris

Of jullie nu getrouwd zijn of niet: de overdracht van de woning is pas geldig en definitief na het tekenen van de notariële akte, waarin de toebedeling van de woning is geregeld. Bij een echtscheiding heet die akte de slotakte, bij ongehuwden de akte van afstand.

Herfinancier samen met Krediet@dvies jouw hypothecaire lening

Met Krediet@dvies heb je de ideale bemiddelaar die samenwerkt met de meest courante banken. Daardoor vind je bij Krediet@dvies ongetwijfeld de best mogelijke optie om jouw lening te financieren.

Laat ons maar eens samenzitten voor een gesprek van mens tot mens. Graag praten onze medewerkers over jouw huidige financiële situatie, je verwachtingen en de mogelijkheden die zich aanbieden.

Je kunt altijd in een van onze kantoren terecht wanneer het jou past. We hebben kantoren in Antwerpen, Deurne, Zoersel en Hasselt, dus altijd om de hoek. Maak nu gratis en vrijblijvend een afspraak of loop gewoon even binnen.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen