January 29, 2022

Een scheiding… niet meteen het meest heuglijke moment in je leven, maar je moet verder. Ondanks dat er vaak heel wat verdriet moet verwerkt worden, zullen er ook heel wat praktische zaken moeten afgehandeld worden. Een van deze zaken is mogelijk de hypothecaire lening van jullie woning. Wat gebeurt hiermee? Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding? Moeten we het huis verkopen? We begrijpen dat er heel wat vragen de kop zullen opsteken. Met dit artikel proberen we de belangrijkste van deze vragen te beantwoorden en zo wat van je kopzorgen weg te nemen.

Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding?

Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding?

Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding? Dat is natuurlijk de hamvraag… la question de jambon. Er is geen eenduidig antwoord op te geven aangezien het ervan afhangt voor welk scenario jullie kiezen. We zetten graag de verschillende mogelijkheden even op een rij:

  • In vele gevallen wordt de woning gewoon verkocht. Er komt wat werk aan te pas, maar in de meeste gevallen kan alles op deze wijze snel en netjes geregeld worden. Wat de woning opbrengt, dekt vaak ook het nog openstaande kapitaal. Is dat niet het geval dan zal ieder nog een deel moeten bijbetalen. Na de verkoop kan ieder zijn of haar eigen pad kiezen.
  • Soms blijft de woning gewoon in handen van beide partners en betaal je dus jouw deel. Niet meer, maar niet minder. In principe verandert er dus niet veel. De woning kan bijvoorbeeld verhuurd worden of er kan een overeenkomst afgesproken zijn tussen jou en je partner.
  • Tot slot kan het ook zijn dat een van de partners de woning overneemt en de andere persoon dus moet uitbetalen. Pas wel op, de kredietinstelling moet hiermee akkoord gaan. De volledige lening gaat immers door slechts 1 persoon gedragen worden. Check dus zeker welke voorwaarden er aan het overnemen van de lening van de partner verbonden zijn.

Het uitkopen van de partner bij een scheiding

We willen graag de laatste situatie even van naderbij bekijken. Bij het uitkopen van een partner komt immers het meeste werk kijken. Er zal namelijk heel wat berekend en administratief aangepast moeten worden om dit in kannen en kruiken te krijgen. Toch is het een van de scenario's waar heel vaak voor gekozen wordt omdat op deze wijze eventuele kinderen bijvoorbeeld een vertrouwde omgeving blijven behouden.

Allereerst zul je jouw partner moeten uitkopen. De afgelopen jaren hebben jullie namelijk samen al heel wat geld afbetaald. Hoeveel je partner precies krijgt, hangt af van wie wat en hoeveel heeft afbetaald, eventuele onderliggende contracten en hoeveel de woning op het moment van de scheiding waard is. Om een correcte prijs voor jullie woning te bepalen, kan het zijn dat je een schatter moet aanstellen.

Het kan dus ook zijn dat er door de kredietinstelling gevraagd wordt om extra waarborgen op tafel te leggen. Je ouders zouden bijvoorbeeld zogenaamde mede-ontleners kunnen worden of je zou roerende of onroerende goederen die je al in je bezit hebt als onderpand kunnen aanbieden.

Kredietadvies beantwoordt graag de vraag: Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding

Bij Kredietadvies helpen we je graag om een duidelijk antwoord te bieden op de vraag: Wie betaalt de hypothecaire lening bij een scheiding? Onze experten hebben de nodige kennis binnen dit scenario en overlopen graag met jou persoonlijk wat de beste opties zijn.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen