January 29, 2022

Rentevoeten dalen en stijgen alsof het een lieve lust is. De rentevoet die u ooit heeft gekregen bij het afsluiten van uw hypothecaire lening is maar een momentopname. Zo zien we de laatste jaren zelfs een vrije val in de rentepercentages. Op dergelijke momenten loont het de moeite om een herfinanciering van uw huidige lening te overwegen. Het kan u op het einde van de rit heel wat geld besparen. Als we het woord ‘herfinanciering’ in de mond nemen, zien we vaak wenkbrauwen gefronst worden en vragen gesteld worden. Hoe pakt u een herfinanciering bijvoorbeeld aan en wat met de notariskosten? Moeten die opnieuw betaald worden? Niet altijd… maar laten we deze koe later in het artikel bij de horens vatten en eerst even het begrip herfinanciering nader verklaren.

Wat is een herfinanciering?

Bij een herfinanciering gaat u de voorwaarden en afbetalingen van uw huidige hypothecaire lening opnieuw onderhandelen om na te gaan of het de moeite loont om uw huidige lening te vervangen door een nieuwe lening.  Samen met de bank gaat u in overleg over onder meer de rentevoet en de looptijd van de lening. Kunnen er interessantere voorwaarden worden aangeboden dan wordt de huidige hypothecaire lening afgesloten en wordt er een nieuwe lening volgens de nieuwe afgesproken voorwaarden geopend. Een herfinanciering kan zowel gebeuren bij de eigen bank als bij een andere bank. Pas op; het herfinancieren van een lening brengt ook kosten met zich mee. De afweging moet gemaakt worden of de eventuele lagere rentevoet op het einde van de rit opweegt tegen de kosten die u moet betalen. Kosten die bij een herfinanciering in acht moeten genomen worden, zijn onder meer de wederbeleggingsvergoeding, dossierkosten en notariskosten.

Over het algemeen geldt dat hoe hoger uw rentevoet en hoe langer uw looptijd nog is, hoe interessanter het is om toch eens een herfinanciering te overwegen.

De notariskosten bij een herfinanciering

De belangrijkste en grootste kostenpost bij het afsluiten van een herfinanciering van uw nieuwe hypotheek zijn zonder meer de notariskosten. Het lijkt ons dus nuttig om daar even in wat meer detail naar te kijken want deze kosten moet u niet altijd betalen. Of de kosten moeten betaald worden, hangt immers af of u voor een herfinanciering bij de eigen bank of bij een andere bank kiest.

1. Herfinanciering bij eigen bank:

Het grote voordeel van een herfinanciering bij de eigen bank is dat notariskosten (onder meer de kosten van de kredietakte)wegvallen. Op deze manier kunt u al enkele duizenden euro’s besparen. U betaalt dan alleen dossierkosten en een wederbeleggingsvergoeding.

2. Herfinanciering bij andere bank:

Kiest u toch voor een herfinanciering bij een andere bank dan zal de oude hypotheek moeten geannuleerd worden en een nieuwe hypotheek moeten geopend worden. Hier komen notariskosten aan te pas. Net zoals u een hypothecaire lening zou afsluiten bij de aankoop van een woning.

De notariskosten bij een herfinanciering via Kredietadvies

Kredietadvies neemt graag de tijd om samen met u te bekijken of een herfinanciering in uw specifieke situatie rendabel en opportuun is. We bekijken onder meer de wederbeleggingsvergoeding, de notariskosten en de dossierkosten die bij een herfinanciering aan bod komen.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen