October 3, 2023

Geld lenen aan familie of vrienden… het kan heel wat voordelen opleveren in vergelijking met het afsluiten van een lening bij een bank. Zeker als je voor een renteloze lening aan familie kiest. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn en heeft het ook al tot heel wat familievetes geleid. Wij bespreken graag de voordelen en nadelen en kijken ook of er een minimale wettelijke rente voor een lening aan familie bestaat.

Is er een minimale wettelijke rente voor een lening aan familie?

Je moet weten dat er geen wettelijke minimale rentevoet is voor een lening tussen familieleden. Je kunt dus onderling beslissen of je al dan niet rente aanrekent en hoeveel. Sommige mensen kiezen ervoor om geen rente te vragen, uit solidariteit of vrijgevigheid. Anderen vragen wel een rente, om het verlies aan spaarintresten of beleggingsrendement te compenseren. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat je roerende voorheffing moet betalen op de ontvangen rente en deze moet aangeven in jouw belastingaangifte.

Als je een rente wilt aanrekenen, kun je jezelf baseren op de marktrente of de rente die een bank zou vragen voor een vergelijkbare lening. Je kunt ook rekening houden met de financiële situatie van de ontlener en de aard van het project waarvoor hij of zij leent. In de rechtspraak is bepaald dat een redelijke of zakelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de marktrente. Bijvoorbeeld, als een bank 6% rente vraagt voor een lening, dan ligt de redelijke rente tussen 4,5% en 7,5%. Je kunt ook de rentevoeten raadplegen die worden toegepast door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de Vlaamse woonlening. Deze variëren normaal gezien vanaf 1,60%, afhankelijk van jouw gezinstoestand, de ligging van de woning en de looptijd van de lening.

Geld lenen van familie kan dus een goedkoop en flexibel alternatief zijn voor een banklening, maar het vereist wel duidelijke afspraken en een correcte afhandeling. Zo kun je jouw familiebanden versterken in plaats van ze te beschadigen.

De voordelen en nadelen van een lening aan familie of vrienden

Geld lenen aan familie of vrienden kan een goede manier zijn om hen te helpen in een financiële noodsituatie, maar het kan ook risico's met zich meebrengen voor de relatie en de eigen financiën. Laten we daarom eens enkele van de voordelen en nadelen van geld lenen aan naasten bespreken.

Een van de voordelen is dat je iemand die je dierbaar is kunt helpen om uit de schulden te komen, een belangrijke aankoop te doen of een droom te verwezenlijken. Je kunt ook rente besparen door geen gebruik te maken van een bank of een andere kredietverstrekker. Soms wordt er zelfs gekozen voor een renteloze lening aan familie. Bovendien kan het lenen van geld aan familie of vrienden de band tussen jullie versterken, als jullie goede afspraken maken en je aan je woord houdt.

Een van de nadelen is dat je het risico loopt dat je je geld niet terugkrijgt, als de lener niet in staat is om je terug te betalen of als hij of zij zich niet aan de afgesproken voorwaarden houdt. Dit kan leiden tot financiële problemen voor jezelf, vooral als je afhankelijk bent van het terugbetaalde geld. Daarnaast kan het lenen van geld aan familie of vrienden de relatie onder druk zetten, als er onenigheid, wantrouwen of verwijten ontstaan. Dit kan resulteren in ruzies, spanningen of zelfs het verbreken van het contact. Het zou niet de eerste maal zijn dat het lenen van geld tot familieruzies leidt. Wij raden dan ook aan om met alle betrokken partijen eerst rond de tafel te zitten en alles grondig te bespreken en op papier te zetten.

Overeenkomst of schuldbekentenis opstellen

Als je geld wilt lenen van een familielid, moet je rekening houden met een aantal zaken. Ten eerste is het belangrijk om goede afspraken te maken en deze op papier te zetten. Zo vermijd je mogelijke conflicten of misverstanden in de toekomst. Je kunt een overeenkomst of een schuldbekentenis opstellen, afhankelijk van het bedrag en de voorwaarden van de lening. In deze documenten kan je onder andere de volgende zaken vermelden:

  1. Het bedrag van de lening
  2. De looptijd van de lening
  3. De rentevoet
  4. De terugbetalingsmodaliteiten
  5. Eventuele waarborgen of zekerheden

Meer advies over lenen aan familie of vrienden

Misschien draagt geld lenen aan familie of vrienden na het lezen van dit artikel toch niet jouw voorkeur? Of misschien zit je nog met bijkomende vragen? Bij Kredietadvies staan de mensen jou graag met daad en woord bij in advies over leningen en kredieten. Contacteer ze vrijblijvend voor meer informatie.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen