June 22, 2023

Een aankoop op lijfrente kan een interessante optie zijn voor mensen die op zoek zijn naar een alternatieve manier om een woning te kopen of te verkopen. Zo wordt er soms voor deze constructie gekozen om de kinderen te helpen en ze op deze wijze minder successierechten op de erfenis te laten betalen. Een huis kopen op lijfrente van de ouders is mogelijk maar weet dat de fiscus een oogje in het zeil houdt en dat je maar beter zorgt dat alles volgens de regels der wet verloopt als je geen extra belastingen wilt betalen. Wie een huis op lijfrente te koop zet met de bedoeling dat een van de kinderen deze woning koopt, kan maar beter goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden en risico’s van een dergelijk contract.

Wat betekent iets op lijfrente kopen?

Een aankoop op lijfrente is een soort kanscontract, waarbij je als koper de prijs van de woning niet in één keer betaalt, maar in maandelijkse schijven. Die schijven noemen we de lijfrente. De lijfrente wordt berekend op basis van de leeftijd en de levensverwachting van de verkoper, die meestal al wat ouder is. Er bestaan ook sterftetabellen die aangeven hoelang iemand gemiddeld nog te leven heeft.

De lijfrente wordt betaald zolang de verkoper leeft, of tot een maximumtermijn die in het contract wordt vastgelegd. Als de verkoper overlijdt, stopt de betaling van de lijfrente en word je volle eigenaar van de woning. Je kan er dan in wonen of ze verhuren. Maar als de verkoper langer leeft dan verwacht, kan je uiteindelijk meer betalen dan de werkelijke waarde van de woning.

Bij een aankoop op lijfrente betaal je meestal ook een voorschot, dat we het boeket noemen. Dat is een percentage van de waarde van de woning, dat je bij het ondertekenen van de verkoopakte aan de verkoper geeft. Het boeket verlaagt het bedrag van de lijfrente.

Er zijn verschillende formules mogelijk met lijfrente. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een aankoop in volle eigendom of in naakte eigendom. Bij een aankoop in volle eigendom mag je de woning meteen betrekken of verhuren. Bij een aankoop in naakte eigendom blijft de verkoper in de woning wonen tot hij overlijdt. Hij heeft dan het vruchtgebruik van de woning.

De voor- en nadelen van een aankoop op lijfrente

Een aankoop op lijfrente heeft voor- en nadelen voor beide partijen. Voor de verkoper is het een manier om een vast en zeker inkomen te hebben, zonder zijn woning te moeten verlaten. Hij hoeft ook geen belastingen te betalen op de rente, want die wordt niet als inkomen beschouwd. Voor de koper is het een manier om een woning te kopen zonder een grote som geld te moeten lenen of betalen. Hij kan ook profiteren van lagere registratierechten dan bij een gewone verkoop.

Mag ik wettelijk gezien een huis kopen op lijfrente van de ouders?

Als je een woning op lijfrente wilt verkopen aan je kind, moet je rekening houden met een aantal zaken. Ten eerste moet je weten dat de fiscus deze verkoop kan beschouwen als een vermomde schenking, waarop schenkbelasting verschuldigd is. Dit kan het geval zijn als de rente die je kind betaalt te laag is in verhouding tot de waarde van de woning of als je kind de rente niet effectief betaalt of terugkrijgt van jou. Je moet dus kunnen bewijzen dat de verkoop op lijfrente een echt kanscontract is en dat de rente marktconform is .

Ten tweede moet je rekening houden met de reactie van je andere kinderen, als je die hebt. Zij kunnen zich benadeeld voelen door de verkoop op lijfrente aan één kind, omdat zij zo minder erfdeel krijgen. Je kunt dit voorkomen door het akkoord van je andere kinderen te vragen bij de verkoop of door hen een compensatie te geven via een schenking of een testament .

Ten derde moet je rekening houden met de gevolgen voor je eigen situatie. Als je de woning op lijfrente verkoopt, verlies je het eigendomsrecht en word je afhankelijk van de rente die je kind betaalt. Je kunt wel het vruchtgebruik of het recht van bewoning bedingen, zodat je in de woning kunt blijven wonen zolang je leeft. Maar je kunt ook te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden, zoals een echtscheiding of een overlijden van je kind, die de verkoop op lijfrente kunnen bemoeilijken of beëindigen.

Advies over het kopen van een woning op lijfrente

Kortom, een woning kopen op lijfrente van de ouders is mogelijk, maar niet zonder risico's. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over deze beslissing en je te laten adviseren door een bijvoorbeeld de mensen van Kredietadvies. Zij kunnen je nog meer en beter inzicht geven in deze specifieke materie. Contacteer Kredietadvies vrijblijvend voor meer informatie.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen