January 29, 2022

Wie geld wil lenen, moet er allereerst voor zorgen dat hij of zij ook geld kan lenen. We hebben het dan niet alleen over de directe financiële middelen, maar ook over de zogenaamde zwarte lijst. Sta je op de zwarte lijst dan wordt het immers al heel wat moeilijker als je dringend geld nodig hebt. Toch is het niet onmogelijk en delen we graag enkele opties die je in dit geval kunt overwegen. En wie weet sta je trouwens onterecht op deze lijst. We bekijken samen met jou hoe je geld kunt lenen als je op de zwarte lijst staat en geven meteen ook enkele handige tips en weetjes mee

De zwarte lijst


De naam alleen al geeft aan dat het hier niet om iets positief gaat. En dat is het ook niet. De zwarte lijst is immers een lijst die centraal beheerd wordt een waarin alle wanbetalers worden opgenomen. De lijst zelf wordt beheerd door de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België of kortweg het CKP. Het zijn de kredietverleners zelf die melding maken van eventuele wanbetalers. Vanaf dat mensen 3 maanden achterstallige betalingen hebben, kunnen ze dit immers aan het CKP laten weten. Na onderzoek wordt de wanbetaler vervolgens aan de lijst toegevoegd. Kredietinstellingen kunnen deze lijst indien gewenst raadplegen. Sta je op de zwarte lijst en heb je dringend geld nodig dan wordt het moeilijk om nog geld te lenen.

De zwarte lijst moet niet als een straf gezien worden. Het is eerder een middel om mensen ervoor te behoeden nog meer onbetaalbare schulden te maken. Daarnaast biedt het ook een garantie op terugbetaling voor de kredietverstrekker. Deze wilt bij het afsluiten van een lening immers ook de garantie hebben dat deze wordt terugbetaald.

Dringend geld nodig maar op de zwarte lijst: wat nu?


Gelukkig kan je zelfs als je op de zwarte lijst staat en dringend geld nodig hebt, toch geld lenen. Het kan immers altijd zijn dat wat in het verleden is gebeurd, geen invloed meer heeft op het heden en je echt het geld nodig hebt.

  • In dit geval en in vele gevallen trouwens is de minilening een populair alternatief. Het is perfect als je een kleiner bedrag nodig hebt. Kredietverstrekkers van minileningen, zeker voor de kleinere bedragen, gaan in de meeste gevallen geen controle uitvoeren bij het CKP. Een minilening verloopt op dezelfde manier als een klassieke lening; met een rente, maandelijkse afbetaling en een duurtijd.
  • Een andere mogelijkheid is om een lening met waarborg aan te vragen. Wat deze waarborg precies is en welke waarborg door de kredietverstrekker wordt aanvaard, verschilt van financiële instelling tot financiële instelling. Soms is het voldoende om bijvoorbeeld het kapitaal of de eigendommen van familie als waarborg aan te bieden. In andere gevallen wordt gevraag dat je zelf een eigendom in je bezit hebt.

Bijkomende informatie over de zwarte lijst

  • Je staat niet eeuwig op de zwarte lijst. Vanaf het moment dat een kredietinstelling melding maakt van jouw wanbetaling, treedt een periode van 1 jaar in werking. Betaal je 1 jaar lang alles mooi af dan word je na een jaar van de lijst geschrapt. Wie toch wanbetaler blijft, staat minstens 10 jaar lang op de lijst.
  • Het gebeurt soms dat mensen vinden dat ze onterecht op de zwarte lijst staan. Wel lastig als je dringend geld nodig hebt. Gelukkig kan je per brief of online de Centrale Bank contacteren en ze aangeven waarom je onterecht op de lijst staat. Denk aan ziekte of een vakantie. De Centrale Bank zal dit controleren en indien terecht jouw naam van de lijst schrappen.

Dringend geld nodig, maar op de zwarte lijst… check eens bij Kredietadvies


Het loont ook altijd de moeite om contact op te nemen met de experten van Kredietadvies. Zij kunnen samen met jou op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen