January 29, 2022

Wil jullie een woonlening aanvragen zonder getrouwd te zijn? Dat kan perfect. In deze blog lezen jullie meer over enkele factoren waarmee jullie rekening dienen te houden. Zo hebben we het over feitelijk en wettelijk samenwonen en de gevolgen voor de woonlening.

Samenwonend, maar niet gehuwd

Zijn jullie niet getrouwd en hebben jullie ook niet die ambitie? Dan is het perfect mogelijk om als samenwonenden een woonlening aan te gaan. De wet maakt echter een onderscheid tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Wat de gevolgen zijn van beide statuten voor jouw woonlening, lees je hieronder.

Wettelijk samenwonend

Als wettelijk samenwonenden hebben jullie voor de ambtenaar van burgerlijke stand laten registreren dat jullie samenwonen. Daardoor worden jullie grotendeels gelijkgesteld met gehuwden en genieten jullie van quasi dezelfde voordelen.

Een belangrijk verschil met gehuwden is dat jullie geen gemeenschappelijk vermogen hebben. Jullie kunnen bijgevolg een woning kopen met gelijk welke verhouding: 50/50, 40/60, 30/70, enzovoort. Jullie worden dan eigenaar voor elk deel van je woning.

Wel geldt er net zoals bij gehuwden de bescherming van de partner. De woning kan niet verkocht of in pand gegeven worden zonder de toestemming van beide partners. Daarom zal de bank ook aan jullie beiden vragen om de woonlening te ondertekenen.

Feitelijk samenwonend

Jullie zijn feitelijk samenwonend wanneer jullie gewoon samenwonen zonder wettelijke formaliteiten. De woonlening of woning kan dus toebehoren aan een van jullie beiden. Er is maar één handtekening vereist. De andere inwonende partner geniet geen bescherming en kan zomaar uit de woning gezet worden.

Woonlening aanvragen? Doe het samen met Krediet@dvies

Bij ons vinden jullie ongetwijfeld de beste woonlening. Omdat we als bemiddelaar samenwerken met de meest courante banken, hebben we een perfect overzicht van de woonleningen die het best passen bij jouw specifieke situatie.

Laat ons maar eens samenzitten voor een gesprek van mens tot mens. Graag praten onze medewerkers over jullie huidige financiële situatie, jullie verwachtingen en de mogelijkheden die zich aanbieden.

Jullie kunnen altijd in een van onze kantoren terecht wanneer het jullie past. We hebben kantoren in Antwerpen, Deurne, Zoersel en Hasselt, dus altijd om de hoek. Maak nu gratis en vrijblijvend een afspraak of loop gewoon even binnen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een beding van aanwas?

Een beding van aanwas is een overeenkomst die je afsluit bij de notaris. Deze wordt meestal afgesloten tussen een of meerdere personen die samen een woning kopen. Dankzij dit beding spreken ze op een officiële wijze af dat het deel van de persoon die eerst overlijdt naar de nog levende persoon of personen gaat. Het beding van aanwas kan dus ook interessant zijn als je feitelijk samenwoont en samen een woning koopt. Er wordt ook weleens van een kanscontract gesproken.

Heb ik recht op een Vlaamse Woonlening?

De Vlaamse Woonlening is een lening aangeboden door de Vlaamse Overheid. Het unieke en voordelige aan deze lening is dat ze aangeboden wordt zodat dat daarbij rente moet betaald worden. Of je recht hebt op deze woonlening hangt van een aantal strikte voorwaarden af. De belangrijkste voorwaarde is natuurlijk je inkomen. De Vlaamse Overheid heeft voor deze vorm van hypotheek een inkomensgrens afgesproken. Ligt het inkomen van jou en je partner boven deze grens dan heb je geen recht op de Vlaamse Woonlening.

Wat is de rentevoet als je nu een woonlening gaat aanvragen?

Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om een vaste rentevoet op jouw woonlening te kleven. De rentevoet is immers afhankelijk van de rentetarieven van de Europese Centrale Bank. Het ECB verlaagt de rente soms zodat het aantrekkelijker wordt voor mensen om een lening aan te vragen. Op deze manier proberen ze mensen aan te zetten om te investeren en te consumeren. De rentevoet wordt ook minimaal om de 5 jaar aangepast aan de index.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen