January 29, 2022

Een zaak starten vergt niet alleen heel wat voorbereiding en planning, maar vraagt ook financiële middelen om je droom waar te maken. Omdat het financiële aspect voor vele beginnende ondernemers vaak een struikelblok is, bestaat er zoiets als de startlening. Deze lening kan je als beginnende onderneming net dat extra financieel steuntje in de rug geven om toch je eigen zaak uit de grond te stampen. Wij vertellen je graag wat een startlening precies is en welke voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast doen we ook uit de doeken hoe je een startlening kunt aanvragen.

Wat is een startlening?

Een startlening is een zogenaamde achtergestelde lening die uitgaat van de Vlaamse Overheid met als doel startende ondernemingen die financiële boost te geven die ze nodig hebben om hun zaak uit de grond te stampen. De startlening wordt verstrekt door het zogenaamde PMV/z, wat het vroegere Participatiefonds-Vlaanderen is.

Zoals al eerder aangehaald, gaat het om een achtergestelde lening. Bij een achtergestelde lening moet de kredietnemer het PMV/z pas als laatste vergoeden als er eventuele financiële problemen opduiken. Dit zorgt ervoor dat andere schuldeisers met meer vertrouwen en financiële zekerheid geld zullen ontlenen.

Kenmerken van een startlening

De startlening wordt gekenmerkt door:

  • Een minimumbedrag van 5.000 euro. In principe kan er ook minder geleend worden, maar volgens het PMV/z zelf zijn er voor dergelijke kleine bedragen interessantere leenvormen dan de startlening.
  • De startlening volgt de maandelijkse aflossingstermijn van andere klassieke leningen.
  • Zoals altijd kost geld lenen ook geld. De lening heeft hierbij een vaste rentevoet die momenteel 3% per jaar bedraagt.
  • Het maximumbedrag dat mag geleend worden, bedraagt ofwel 100.000 euro of maximaal 4 keer de eigen inbreng (wat het kleinste van de twee bedragen is).

Wie kan een startlening aanvragen?

Zoals de naam al aangeeft, is de startlening in het leven geroepen voor starters. Onder starters verstaan we zowel mensen die werkzoekende zijn en een eigen zaak willen starten als studenten-ondernemers of mensen die momenteel een andere niet-zelfstandige baan uitoefenen en op zelfstandige basis willen beginnen. Hierbij kunnen enkel mensen die nog nooit of niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep zijn geweest een startlening aanvragen.

Daarnaast kunnen enkel mensen die in het Vlaamse Gewest wonen of hun maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest hebben een startlening aanvragen. Als je als ondernemer in het Vlaamse Gewest investeert zonder dat je de maatschappelijke zetel in het gewest hebt, kan er in bepaalde gevallen ook een startlening worden aangevraagd.

Tot slot moet je als onderneming ook een KMO volgens de Europese definitie zijn.

De voordelen van een startlening aanvragen

Als starter heeft het aanvragen van een startlening, naast natuurlijk het feit dat je extra financiële middelen krijgt, heel wat voordelen:

  • Je hoeft voor deze lening geen extra waarborgen voor te leggen
  • Mocht je zaak financieel toch niet leefbaar zijn en kan je dit op gepaste wijze binnen de 3 maanden na stopzetting bewijzen dan kan er tot 40.000 euro aan schulden worden kwijtgescholden
  • De werkloosheidsuitkering blijft behouden als de onderneming binnen de 15 jaar na de start wordt stopgezet.
  • De startlening kan gecombineerd worden met de KMO-cofinanciering voor een bedrag van maximaal 350.000 euro.

Een lening aanvragen via Kredietadvies

Kredietadvies heeft al tal van startende ondernemers advies gegeven met betrekking tot het aanvragen van een lening. Neem vrijblijvend contact met hen op en krijg advies van experten ter zake.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen