July 31, 2023

Het Vlaams Woningfonds draagt bij aan de sociale cohesie en de duurzame ontwikkeling van de Vlaamse woonmarkt. Niet iedereen heeft de financiële middelen om zomaar een lening bij een bank af te sluiten. Gelukkig zijn er dan instanties zoals het Vlaams Woningfonds die een handje kunnen helpen. Je moet natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voor je een lening bij het Vlaams Woningfonds kunt afsluiten. Laten we deze voorwaarden eens van dichtbij bekijken.

Wat is het Vlaams Woningfonds?

Het Vlaams Woningfonds is een sociale woonorganisatie die verschillende diensten aanbiedt aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen. Het Vlaams Woningfonds verstrekt sociale woonkredieten voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning of appartement, met een uiterst lage rentevoet en zonder meerkost. Het Vlaams Woningfonds verleent ook renteloze huurwaarborgleningen om huurders te helpen hun waarborg te betalen bij het huren van een woning of appartement. Daarnaast behandelt het Vlaams Woningfonds de aanvragen voor de verzekering gewaarborgd wonen, een gratis verzekering die het aflossen van een hypothecair krediet dekt bij inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ten slotte verhuurt het Vlaams Woningfonds ook sociale woningen, vooral geschikt voor grote gezinnen, in bepaalde steden in Vlaanderen. Vanaf 2023 is het Vlaams Woningfonds de enige beheerder en aanspreekpunt voor de Vlaamse woonlening en de verzekering gewaarborgd wonen. Het Vlaams Woningfonds heeft als missie om het grondrecht op behoorlijke huisvesting te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op het Vlaams Woningfonds?

Het Vlaams Woningfonds is een publieke instelling die goedkope hypothecaire leningen verstrekt aan gezinnen met een laag of middelgroot inkomen, die een woning willen kopen, bouwen of renoveren in het Vlaamse Gewest. Om in aanmerking te komen voor een lening van het Vlaams Woningfonds, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder zetten we de belangrijkste voorwaarden op een rijtje.

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn en de Belgische nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.
  • Je mag geen andere woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, tenzij je die verkoopt binnen het jaar na het afsluiten van de lening.
  • Je moet de woning waarvoor je leent zelf bewonen als hoofdverblijfplaats, binnen het jaar na het verlijden van de akte of na de voltooiing van de werken.
  • Je moet voldoen aan de inkomensgrenzen die gelden voor jouw gezinssamenstelling en de ligging van de woning. De inkomensgrenzen worden jaarlijks aangepast en kan je raadplegen op de website van het Vlaams Woningfonds.
  • De woning waarvoor je leent moet voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die gelden in het Vlaamse Gewest. Als de woning niet aan deze normen voldoet, moet je een renovatielening afsluiten en de nodige werken uitvoeren binnen de termijn die het Vlaams Woningfonds oplegt.
  • De verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de maximale verkoopwaarde die geldt voor jouw gezinssamenstelling en de ligging van de woning. De maximale verkoopwaarde wordt jaarlijks aangepast en kan je raadplegen op de website van het Vlaams Woningfonds.

Dit zijn de voornaamste voorwaarden om recht te hebben op het Vlaams Woningfonds, maar er kunnen nog andere voorwaarden of uitzonderingen van toepassing zijn.

Meer informatie over de voorwaarden van het Vlaams Woningfonds

Als je toch nog meer informatie wenst over het Vlaams Woningfonds of over andere leningen en kredieten kan je steeds bij Kredietadvies terecht. Ze weten precies aan welke voorwaarden er moet voldaan worden en kunnen je ook helpen met het indienen van je aanvraag. Contacteer ze vrijblijvend hier voor meer informatie.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen