August 30, 2023

De huurwaarborglening is een interessante optie voor mensen die moeite hebben om een huurwaarborg te betalen. Het is een renteloze lening die je helpt om een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden in Vlaanderen. Voor we bekijken of je recht hebt op de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds, wat de voorwaarden zijn en hoe je ze kunt aanvragen, laten we starten met het beantwoorden van de vraag wat een huurwaarborg precies is.

Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg is een som geld die je als huurder betaalt aan de verhuurder om hem te beschermen tegen mogelijke schade aan de woning. De huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, maar staat meestal wel in het huurcontract. De hoogte en de manier van betaling van de huurwaarborg kunnen verschillen naargelang de regio en de datum van het huurcontract. Er zijn verschillende mogelijkheden om een huurwaarborg te stellen, zoals een rekening op jouw naam, een bankgarantie of een borgstelling door het OCMW of een andere persoon. Je hebt recht op de terugbetaling van de huurwaarborg als je geen schade hebt veroorzaakt aan de woning en je al je verplichtingen als huurder hebt nagekomen.

Wat is de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds?

De huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds is een lening die je kan aanvragen als je een huurwaarborg moet betalen voor een woning of appartement in Vlaanderen. De lening is renteloos en moet binnen twee jaar terugbetaald worden. Je kan maximaal drie maanden huur lenen, met een minimum van 150 euro en een maximum van 1.800 euro.

De voorwaarden om recht te hebben op een huurwaarborglening

De huurwaarborglening is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die moeilijk een huurwaarborg kunnen sparen of betalen. Om in aanmerking te komen voor de lening, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn en in Vlaanderen wonen of er komen wonen.
  • Je mag geen andere woning of grond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, tenzij je die verlaat om te huren.
  • Je mag geen andere lening hebben lopen bij het Vlaams Woningfonds of bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
  • Je inkomen mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens, die afhangt van je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement dat je wil huren.
  • De woning of het appartement dat je wil huren, moet voldoen aan de kwaliteitsnormen en mag niet te duur zijn. De maximale huurprijs bedraagt 640 euro per maand, verhoogd met 20 euro per persoon ten laste.

Hoe een huurwaarborglening bij het Vlaams Woningfonds aanvragen?

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor de huurwaarborglening, kan je een aanvraag indienen bij het Vlaams Woningfonds. Je moet hiervoor een aantal documenten meebrengen, zoals je identiteitskaart, je huurcontract, je loonfiches of andere bewijzen van inkomen, en een attest van de verhuurder dat hij akkoord gaat met de huurwaarborglening. Het Vlaams Woningfonds zal je aanvraag onderzoeken en je binnen de 30 dagen laten weten of je de lening krijgt of niet.

Als je de lening krijgt, moet je de huurwaarborg storten op een geblokkeerde rekening op naam van de verhuurder. Je kan dit doen via een overschrijving of via een bankcheque. Je moet ook een bewijs van storting bezorgen aan het Vlaams Woningfonds. Je moet de lening terugbetalen in maandelijkse schijven, die automatisch van je rekening worden afgehouden. Je kan ook vervroegd terugbetalen als je dat wil.

Geld lenen via Kredietadvies

Een andere optie om aan geld te raken voor je huurwaarborg is door advies te vragen aan de mensen van Kredietadvies. Ze staan je graag met woord en daad bij om de geschikte lening boor jouw specifieke situatie te vinden. Contacteer hen vrijblijvend hier.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen