February 25, 2022

We begrijpen maar al te goed dat het op zoek gaan naar een hypothecaire lening vaak heel wat meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Europa besliste daarom een tijdje geleden om kredietnemers een hulpmiddel aan te bieden. Het ESIS is het resultaat. ESIS helpt je om verschillende hypotheekvoorstellen te vergelijken zodat je de besthypotheek kunt krijgen..

Wat is ESIS bij je hypotheek?

ESIS staat allereerst voor European standardised Information Sheet. Het is een gestandaardiseerde informatiefiche die door Europa is opgesteld en in het leven geroepen om kredietnemers bij de hand te nemen doorheen de financiële wereld der kredieten. ESIS wil de kredietnemer via enkele rubrieken een hulpmiddel aanbieden om zo verschillende kredietinstellingen op een degelijke en heldere wijze te vergelijken. Elke kredietinstelling is ook verplicht om het ESIS met de kredietnemer te delen en zelfs te overlopen. Dit gebeurt voor het eigenlijke voorstel van de desbetreffende kredietgever aan de kredietnemer wordt gegeven. Dankzij deze informatie kan de kredietnemer vervolgens heel eenvoudig verschillende voorstellen vergelijken en dat in volle transparantie. Een ESIS is 14 kalenderdagen geldig.

Wat staat er in een ESIS?

We zetten graag kort de verschillende rubrieken op een rij zodat je weet wat je kunt verwachten:

 1. De gegevens van de kredietnemer en van de kredietgever. Dit zijn enkele administratieve inleidende zaken om te schetsen tussen wie dit kredietvoorstel werd afgesloten.
 2. De kenmerken en eigenschappen van het desbetreffende krediet. Denk hierbij aan het bedrag dat je ontleent zonder rente, de duurtijd, het totale bedrag dat je zult terugbetalen, de waarde van jouw woning, enzovoort.
 3. Een overzicht van de kosten. Hiermee bedoelen we het zogenaamde JKP of Jaarlijkse Kostenpercentage. Dit houdt de rentevoet, de eenmalige kosten en de terugkerende kosten in.
 4. De frequentie en het aantal stortingen. Een overzicht van hoeveel maal je zult moeten afbetalen.
 5. Het bedrag van iedere individuele afbetaling. Bij een maandelijkse afbetaling zal je hier bijvoorbeeld zien hoeveel je elke maand gaat afbetalen. Belangrijk om rekening mee te houden als je nog wat financiële ademruimte wenst.
 6. De aflossingstabel of ook afschrijvingstabel genoemd. Dit is een visuele weergave ter illustratie van wat je al hebt betaald en nog moet betalen op bepaalde momenten doorheen de duurtijd van je hypothecaire lening.
 7. Bijkomende verplichtingen. In sommige gevallen is het mogelijk om aan een interessanter tarief of een interessantere rentevoet je lening te kunnen afsluiten. Om hier van te kunnen genieten, moet je wel voldoen aan strikte voorwaarden die hier beschreven worden.
 8. Vervroegde terugbetalingen. Het ESIS gaat je ook informeren over de kosten verbonden aan vervroegde terugbetalingen. Dit hoofdstuk vermeldt de mogelijkheid tot deze actie, maar ook de kosten.
 9. Andere rechten van de kredietnemer. Dit deel bespreekt onder meer de geldigheidstermijn van het voorstel alsook het herroepingsrecht dat je nog hebt als je de lening al hebt afgesloten.
 10. Klachtenprocedure. Zijn er toch klachten dan vind je in dit hoofdstuk alle informatie over waar je met jouw klachten terechtkunt en op welke termijn ze moeten ingediend worden.
 11. Gevolgen niet-naleving. Niet alleen de kredietgever maar ook de kredietnemer heeft verplichtingen die moeten nageleefd worden. Worden de verplichtingen van het hypothecaire krediet niet nageleefd, dan vind je hier de gevolgen en mogelijke sancties terug.
 12. Aanvullende informatie. Hoofdzakelijk verwijzingen naar het wettelijke kader omtrent hypothecaire leningen en afbetalingen.
 13. Toezichthouders. Verwijzing naar de FOD Economie en de Autoriteit voor Financiële Diensten (FSMA) die als instanties een oogje in het zeil houden als het op leningen aankomt.

Vragen over ESIS of over je hypotheek?

Wil je toch nog wat extra informatie omtrent ESIS of omtrent hypothecaire kredieten in het algemeen dan is er nog een adviesorgaan dat je graag een helpende hand biedt, namelijk Kredietadvies. De mensen van Kredietadvies adviseren dagdagelijks mensen om de juiste financiële en hypothecaire keuzes te maken.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen