January 31, 2022

Wie door de Covid-19-pandemie financiële moeilijkheden ondervindt, kan onder bepaalde voorwaarden betalingsuitstel krijgen voor een hypothecaire lening. Wat die voorwaarden precies zijn en hoe je betalingsuitstel krijgt, lees je in deze blog.

Wat houdt het betalingsuitstel precies in?

Indien je aan de voorwaarden voldoet, krijg jij van je financiële instelling een uitstel van terugbetaling van je hypothecaire lening tot en met 31 oktober. Dat betreft zowel het kapitaal als de interesten die je erop betaalt. 

Hou er wel rekening mee dat de duurtijd van je lening niet verkort wordt. De looptermijn wordt dus automatisch verlengd met de duur van het betalingsuitstel. 

Wat zijn de voorwaarden?

 1. De belangrijkste voorwaarde is dat jouw inkomen (of dat van je partner als die mede-lener is) is gedaald of weggevallen door de Covid-19-crisis. Zo kan het gaan om:

  - Tijdelijke of volledige werkloosheid
  - Sluiting van je zaak
  - Overbruggingsmaatregelen
  - Ziekte ten gevolge van Covid-19
 2. Ook mag je op de datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hebben gehad op het hypothecaire krediet waarvoor je uitstel vraagt. 
 3. Verder moet het hypothecaire krediet aangegaan zijn voor jouw enige woning en hoofdverblijfplaats in België. Eigenaars van meerdere panden zijn dus uitgesloten. Ook vaste termijnkredieten, overbruggingskredieten en kredieten in opnameperiode komen niet in aanmerking.
 4. Op het moment dat je de aanvraag tot betalingsuitstel doet, mag jouw totaal roerend vermogen op je zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille niet groter zijn 25.000 euro. Pensioensparen wordt daarbij niet meegerekend.

Wanneer dien je je aanvraag tot uitstel in?

 1. Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, vanaf de vervaldag van 15 mei tot en met die van 15 oktober 2020.
 2. Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, start het uitstel de eerstvolgende vervaldag en blijft de einddatum 15 oktober 2020.

Hoe dien je de aanvraag tot uitstel in?

Als kredietnemer kan je best contact opnemen met de financiële instelling die jou de hypothecaire lening heeft toegekend. De medewerkers zijn op de hoogte van de te volgen stappen en helpen jou graag met de aanvraag tot betalingsuitstel.

Laat jou helpen door de medewerkers van Krediet@dvies

We bespreken graag samen of jij in aanmerking komt voor een betalingsuitstel en helpen jou graag bij de aanvraag. Je kan onze kantoren altijd bereiken wanneer het jou past. We hebben kantoren in Antwerpen, Deurne, Zoersel en Hasselt. 

Voor bijkomende informatie rond het betalingsuitstel als gevolg van de Covid-19-crisis kan je terecht op de website van Febelfin, de vertegenwoordiger van de financiële sector in België.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen