January 29, 2022

We hoeven je vast en zeker niet te vertellen dat het kopen van een woning en het afsluiten van een hypothecaire lening geld kost. Voor een koppel is het vaak al puzzelen om alle financiële eindjes aan elkaar te knopen, dus voor een alleenstaande moeder is dat al helemaal het geval. Gelukkig leven we in België en wordt er vanuit de overheid steun geboden aan mensen die het financieel niet zo breed hebben. Op deze manier kunnen ook alleenstaande moeders in de vorm van een sociale lening een hypothecaire lening afsluiten en een eigen woning op de kop tikken.

Een sociale lening als alleenstaande moeder bij het Vlaams Woningfonds

Om het ook alleenstaande moeders mogelijk te maken een hypothecaire lening af te sluiten, werd de sociale lening in het leven geroepen. De sociale lening is er voor mensen die niet de financiële ademruimte hebben om een woning te kopen. Om deze stap toch te kunnen zetten, kunnen ze beroep doen op een sociale lening. Deze lening werkt onder meer met lage rentevoeten en kleinere vaste kosten. Voor het afsluiten van deze lening kan je bijvoorbeeld bij het Vlaams Woningfonds terecht. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat aan bepaalde voorwaarden moet voldaan worden. Deze voorwaarden hebben niet alleen betrekking op het inkomen als alleenstaande, maar ook op de woning die je wilt kopen. Mocht de aankoop van een woning financieel echt onhaalbaar zijn, dan kan het Vlaams Woningfonds je trouwens ook helpen met de huur van een sociale woning.

Als alleenstaande moeder kan je trouwens ook bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of bij Erkende Kredietmaatschappijen (de EKM’s) terecht. De EKM’s staan op een lijst die door de Vlaamse Overheid werd samengesteld. Je kunt dus niet zomaar een officiële bank binnenstappen en daar een sociale lening aanvragen.

De verzekering gewaarborgd wonen voor alleenstaanden

Naast de sociale lening willen we ook even de verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse Overheid in de schijnwerpers plaatsen. Er zou immers zomaar een moment kunnen komen dat je niet meer in staat bent om je huidige lening af te betalen. Denk maar bij een ontslag of een langdurige werkloosheid om medische redenen. Zeker als alleenstaande moeder kom je dan vaak onmiddellijk in de financiële problemen. Door het afsluiten van de gratis verzekering gewaarborgd wonen ben je alvast 10 jaar na het afsluiten van deze verzekering tot op zekere hoogte gerust. Dankzij deze verzekering krijg je bij een inkomstenverlies namelijk voor een bepaalde periode een maandelijkse tegemoetkoming die je moet helpen om je hypothecaire verplichtingen na te komen. Er zijn enkele voorwaarden aan de verzekering verbonden en de hoogte van de tegemoetkoming hangt onder meer af van de hoogte van de verloren inkomsten.

Meer weten over een sociale lening als alleenstaande moeder

Je kunt voor meer informatie over een sociale lening als alleenstaande moeder niet alleen bij het Vlaams Woningfonds terecht, maar ook bij de experten van Kredietadvies. Aangezien elke situatie uniek is, gaan ze samen met jou op zoek naar de oplossing en de beste voorwaarden.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen