July 31, 2023

Mensen die het financieel moeilijk hebben en die anders geen toegang hebben tot de kredietmarkt, kunnen dankzij een sociale lening toch een woning kopen of hun woning renoveren of verbeteren. Deze lening kan dus interessant zijn voor mensen die hun woonkwaliteit willen verhogen, maar niet over voldoende middelen beschikken. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor een sociale lening. We bekijken in dit artikel wat een sociale lening is, wie in aanmerking komt voor deze lening en waar je ze kunt afsluiten.

Wat is een sociale lening?

Een sociale lening is een lening die wordt verstrekt door een erkende kredietmaatschappij of een overheidsinstantie aan mensen met een beperkt inkomen of een moeilijke financiële situatie. Het doel van een sociale lening is om mensen te helpen een woning te kopen, te renoveren of te verbeteren, of om schulden af te lossen. Een sociale lening heeft meestal een lagere rentevoet en gunstigere voorwaarden dan een gewone lening. Om in aanmerking te komen voor een sociale lening moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van de Belgische nationaliteit, het niet bezitten van een andere woning, en het niet overschrijden van een bepaald maximuminkomen.

Wie komt in aanmerking voor een sociale lening?

De vraag wat een sociale lening is, hebben we nu beantwoord. Laten we eens kijken wie in aanmerking komt om een sociale lening af te sluiten. Om in aanmerking te komen voor een sociale lening, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen variëren per instantie en per type lening, maar over het algemeen moet je rekening houden met de volgende criteria:

  • Je moet voldoen aan de inkomensgrenzen die gelden voor jouw gezinssituatie en de regio waar je woont. Deze grenzen worden elk jaar aangepast en kan je raadplegen op de websites van de instanties die sociale leningen aanbieden.
  • Je mag geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben, tenzij je deze woning verkoopt binnen het jaar na het verkrijgen van de sociale lening.
  • Je moet de woning waarvoor je leent zelf bewonen als hoofdverblijfplaats, tenzij je een geldige reden hebt om dit niet te doen (bijvoorbeeld beroepsverplichtingen of gezondheidsproblemen).
  • Je moet voldoende solvabel zijn om de lening terug te betalen. Dit betekent dat je geen achterstallige schulden of betalingsmoeilijkheden mag hebben. De instantie die de lening verstrekt zal je kredietwaardigheid nagaan aan de hand van je inkomsten, uitgaven en eventuele andere leningen.
  • Je moet voldoen aan de leeftijdsgrenzen die gelden voor het type lening dat je aanvraagt. Sommige leningen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor jongeren onder de 35 jaar of voor senioren boven de 65 jaar.

Waar kan ik een sociale lening afsluiten?

Nu weten wie in aanmerking komt om een sociale lening af te sluiten, is de volgende stap om naar de instanties te stappen die deze lening kunnen verschaffen. Als je daarom denkt dat je in aanmerking komt voor een sociale lening, kan je contact opnemen met een van de instanties die deze leningen aanbieden. Dit zijn onder andere:

  • Het Vlaams Woningfonds: dit is een overheidsinstelling die sociale hypothecaire leningen verstrekt voor het kopen, bouwen of renoveren van een woning. Het Vlaams Woningfonds biedt ook huurwaarborgleningen aan voor mensen die een huurwoning zoeken.
  • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): dit is een overheidsinstelling die sociale hypothecaire leningen verstrekt voor het kopen of renoveren van een sociale woning of een woning die verkocht wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij.
  • De provincies: elke provincie heeft een eigen provinciaal fonds dat sociale hypothecaire leningen verstrekt voor het kopen, bouwen of renoveren van een woning. De provinciale fondsen werken samen met lokale kredietmaatschappijen die de leningen effectief toekennen.
  • De erkende kredietmaatschappijen: dit zijn private organisaties die sociale hypothecaire leningen verlenen onder bepaalde voorwaarden. Ze werken samen met de provinciale fondsen of met het Vlaams Woningfonds.

Meer informatie over de sociale lening

Voor meer informatie over de verschillende soorten sociale leningen, de voorwaarden, de rentevoeten en de contactgegevens van de instanties kan je terecht bij Kredietadvies. Zij helpen je graag om alle voorwaarden op een rij te zetten om zo op zoek te gaan naar de beste lening voor jouw specifieke situatie. Contacteer ze vrijblijvend hier voor meer informatie.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen