April 26, 2023

Het is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer dat je zomaar een persoonlijke lening krijgt toegewezen. Banken willen zeker zijn dat ze hun geld terugzien en als ze daar gegronde redenen voor hebben, zal een persoonlijke lening dan ook worden afgewezen. Wij bekijken samen met jou waarom dergelijke leningen worden afgewezen en we bespreken ook hoe je in dit geval toch nog een lening zou kunnen afsluiten.

Wat zijn de redenen waarom een persoonlijke lening wordt afgewezen?

Daar sta of zit je dan, vol verwachting kijk je uit naar het moment dat de bank je lening gaat goedkeuren. Maar dan blijkt plots dat de bank beslist om je persoonlijke lening af te wijzen. Maar wat kunnen dan de belangrijkste achterliggende redenen zijn waarom je persoonlijke lening wordt afgewezen? Wanneer wordt een lening geweigerd?

1. Vermelding op de zwarte lijst:

Als je een persoonlijke lening wilt afsluiten dan moet de bank in kwestie een check bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren doen. Dit is verplicht; ongeacht of je nu 1000 of 5000 euro wilt lenen. Elke persoon die een lening wenst af te sluiten, moet gecontroleerd worden. Doet je bank dit niet dan heb je te kampen met een louche en niet erkende kredietgever. Een partij die je beter kunt mijden. Als de bank vaststelt dat je op de zwarte lijst van het CKP staat dan is de kans klein dat je een lening gaat krijgen. In de meeste gevallen word je persoonlijke lening dan ook afgewezen.

2. Solvabiliteit:

Een tweede reden waarom een persoonlijke lening wordt afgewezen, is solvabiliteit. Het is niet omdat je niet op de zwarte lijst staat dat je meteen een lening krijgt toegekend. De bank gaat een profielschets maken van je persoonlijke situatie om na te gaan of je solvabel genoeg bent om de lening zonder problemen terug te betalen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar je huidige andere leningen, je inkomen, je roerend en onroerend bezit en ga zo maar door.

Wat kan je doen als je persoonlijke lening wordt afgewezen?

Kom je toch in een situatie terecht dat je persoonlijke lening wordt afgewezen, verlies dan niet meteen de moed.

1. Bezoek eens een andere bank:

Het is niet omdat de ene bank niet meegaat in je verhaal dat een andere bank dat ook doet. Het loont dus zeker de moeite om eens bij een of meerdere andere banken en financiële instellingen langs te gaan. Misschien hebben ze daar wel meer vertrouwen in een goede afloop.

2. Verwijdering van de zwarte lijst:

Sta je op de zwarte lijst van het CKP dan sta je daar natuurlijk niet voor eeuwig op. Tenzij je het geleende bedrag nooit zou terugbetalen. Van zodra je jouw schulden hebt afbetaald, is de bank verplicht om dit door te geven aan de Nationale Bank. Een jaar later zal je naam van de zwarte lijst verdwenen zijn en sta je niet meer te boek als wanbetaler. Je kunt ook via een aangetekende brief je aanwezigheid in de zwarte lijst betwisten. Als je een geldige reden hebt, zal er misschien op dit verzoek worden ingegaan en wordt je naam meteen geschrapt.

Op zoek naar een lening met Kredietadvies

Lukt het jou niet om een lening goedgekeurd te krijgen, dan loont het de moeite om contact op te nemen met de mensen van Kredietadvies. Het is geen garantie op succes, maar deze experten hebben wel de kennis, contacten en ervaring om je alsnog een lening te kunnen verschaffen. Contacteer ze hier vrijblijvend voor meer informatie.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen