January 31, 2022

Vanaf 1 juni 2018 verdwijnen het klein en groot beschrijf. Het basistarief van de registratierechten als u een onroerend goed aankoopt blijft 10%, maar indien u uw gezinswoning aankoopt is er een algemene verlaging van de registratierechten naar 7% op de aankoopprijs. Verder krijgt u een extra korting van 5.600indien u een woning aankoopt van maximaal 200.000(of 220.000in de centrumsteden en Vlaamse rand). Het principe van de meeneembaarheid blijft behouden.

In dit dossier ga ik dieper in op alle aspecten van de nieuwe regelgeving omtrent registratierechten in Vlaanderen. Dit betekent dus ook dat deze regelgeving niet van toepassing is in Brussel of Wallonië.

Momenteel is dit nog maar een voorontwerp. Er kunnen dus nog steeds wijzigingen gebeuren aan de huidige tekst. De bedoeling is het decreet in werking te laten treden op 1 juni 2018.

Het doel van de wijziging is om het registratierecht te vereenvoudigen én te herwerken naar een globaal lager tarief voor de gezinswoning. Of de Vlaamse regering hierin is geslaagd laat ik in het midden, want alweer zijn er verschillende tarieven met uitzonderingen. Wat wel zeker is is dat het kadastrale inkomen (waarop de huidige regelgeving is gebaseerd) in vele gevallen compleet achterhaald is en dus feitelijk onbruikbaar (en zeker oneerlijk). Dit kadastraal inkomen wordt nu volledig weggelaten. Wat vroeger een verschil was tussen klein en groot beschrijf wordt nu feitelijk bepaald door de verkoopprijs. Maar wat houdt het nu allemaal in?

1. De basis voor alles blijft 10% registratierechten.

Dit betekent dat alles wat niet in een specifieke categorie valt belast wordt aan 10% registratierechten op de aankoopprijs.

2. Er is een algemeen verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning

Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen klein of groot beschrijf. Iedereen die een gezinswoning aankoopt betaalt 7% registratierechten. Maar er wordt wel nog steeds een extra “korting” gegeven aan mensen die een woning aankopen met een beperkte waarde. Deze extra korting bedraagt 5.600 € voor de aankoop van woningen tot 200.000 / 220.000 €. Dus indien de aankoopprijs van de aangekochte woning niet hoger is dan 200.000 € , mag u 5.600 € aftrekken van de te betalen registratierechten.

Bijvoorbeeld: u koopt een appartement voor 100.000 €. Dan betaalt u 100.000 € x 7% = 7.000 € – 5.600 € = 1.400 € registratierechten

Bovendien wordt de maximale aankoopprijs verhoogd naar 220.000 € in de centrumsteden en de Vlaamse Rand. De reden is dat woningen daar gemiddeld duurder zijn dan elders.

3. Er is een algemeen verlaagd tarief van 6% voor de aankoop van de gezinswoning indien u de woning ingrijpende energetische renovatie (IER).

De meesten mensen zullen hier niet voor in aanmerking komen. Aangezien de registratierechten in dit geval verlaagd worden naar 6% op de aankoopprijs, verlaagt ook de korting naar 4.800 € (in plaats van 5.600 €) indien u een woning aankoopt van maximaal 200.000 € /220.000 €

4. Het principe van de meeneembaarheid blijft behouden

Meeneembaarheid betekent dat u registratierechten die u in het verleden al hebt betaald (bij een vorige aankoop) niet opnieuw moet betalen. Om het simpel te houden: u betaalde bij uw vorige aankoop 3.000 € registratierechten en bij uw nieuwe aankoop zou u 5.000 € registratierechten moeten betalen, dan betaalt u voor deze aankoop 5.000 € – 3.000 € = 2.000 € registratierechten. Ik zal het principe van de meeneembaarheid nog verder in detail bespreken in een volgend dossier.
Het bedrag van de meeneembaarheid wordt evenwel beperkt tot maximaal 12.500 €.

Bijvoorbeeld: u heeft bij een vorige aankoop 15.000 € registratierechten betaalt en u moet op de nieuwe woning 22.500 € betalen, dan moet u voor deze aankoop effectief 10.000 € betalen (22.500 € – 12.500 € = 10.000 € )

Wat er echter nieuw is is dat dit bedrag voortaan zal worden geïndexeerd! Er zal hiervoor worden gewerkt met een springindex van 500 €. De indexatie zal dus telkens met stappen van 500 € gebeuren. Ook dit bespreek ik in detail in het volgend dossier over de meeneembaarheid.

5. Andere weinig voorkomende verlaagde tarieven

  1. Wie binnen de 3 jaar na aankoop een huurovereenkomst afsluit met een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK) voor een periode van minimum 9 jaar, kan bij aankoop ook genieten van het tarief van 7% registratierechten.
  2. Wie een onroerend erfgoed aankoopt en dit gebruikt als gezinswoning zal kunnen aankopen aan een tarief van 1% registratierechten. Bijkomende voorwaarde is wel dat u het bedrag dat u als extra korting verkreeg (6% op de aankoopprijs) opnieuw investeert in de woning.
  3. De verlaagde tarieven van 1,5% voor sociale woningen en 4% voor beroepspersonen blijven behouden.

6. Algemene opmerkingen

  1. De toepassing van al dan niet verlaagde registratie wordt in de nieuwe regelgeving per persoon bekeken (nu is dit per verkoop). Dit betekent dat het dus theoretisch mogelijk wordt dat de ene koper aan 7% koopt en de andere aan 10%. Er wordt momenteel geen verdere uitleg gegeven door de Vlaamse regering.
    Bijvoorbeeld: u koopt een woning samen met uw ouders (50% – 50%). U betaalt hier 250.000 € voor. U gaat in de woning wonen, maar uw ouders niet. U betaalt op dat moment 7% registratierechten op 125.000 € (8.750 €) en uw ouders 10% (12.500 € ).
  2. Om te bewijzen dat de woning als gezinswoning wordt gebruikt dient u binnen de 2 jaar na aankoop inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op het adres van het aangekocht goed (nu is de effectieve vestiging van de hoofdverblijfplaats op het adres van het pand bepalend).
  3. U kan nog steeds van het verlaagd tarief van 7% genieten, ondanks u al eigenaar bent van een andere woning (huidige gezinswoning), als u deze woning binnen het jaar alsnog verkoopt.
  4. Het is de compromisdatum (en dus niet de aktedatum!) die telt om te weten of u onder de nieuwe regelgeving valt of onder de huidige regelgeving (klein en groot beschrijf).

Indien u nog verder vragen heeft over dit onderwerp kan u ons bereiken via info@kredietadvies.be of telefonisch: (0)3 – 369 18 15.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen