Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Vergeet geen gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten!

In dit artikel leest u alles over de verzekering gewaarborgd inkomen: de voorwaarden waaraan u moet voldoen én hoe u een aanvraag kan doen.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering gewaarborgd wonen is een verzekering, betaald door de overheid, die tussenkomt in de afbetaling van uw hypotheek wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Wat is de duurtijd van de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering loopt over een (maximale) periode van 10 jaar. Stel dat u binnen deze periode ontslagen wordt dan zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal 18 maanden een deel van uw afbetaling voor haar rekening nemen. Als u bijvoorbeeld een arbeidsongeval heeft dan zal de verzekeraar zelfs gedurende maximaal 36 maanden tussenkomen.

Wat kost de verzekering?
De verzekering is gratis.

Wat zijn de voorwaarden van de VGW?

  • Het bedrag dat u heeft ontleend om een woning te kopen of te bouwen (het bedrag dat u gebruikt voor renovatiewerken mag u hierbij tellen) bedraagt minstens 50.000 euro. In het geval dat u enkel renovatiewerken uitvoert moet het minstens over 25.000 euro gaan.

  • Opgelet! Kredieten die worden gebruikt voor een herfinanciering of als overbrugging komen niet in aanmerking voor deze maatregel!

  • Aangezien het de Vlaamse overheid is die de kosten op zich neemt, moet de woning gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Het moet bovendien om uw enige woning gaan.

  • De waarde van de woning mag door de bank die u de hypotheek heeft gegeven niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro (uitzonderingen: Vlabinvest-gebied maximaal 368.000 euro)

  • U heeft voor deze woning nog niet eerder een verzekering aangevraagd.

Wie komt in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?
Ledereen die op het moment van de aanvraag:

  • Volledig arbeidsgeschikt is én ook een beroepsactiviteit uitoefent. Dit mag in loondienst zijn, maar ook als zelfstandige.

  • U moet een contract van onbepaalde duur hebben (de proefperiode moet beëindigd zijn) of van bepaalde duur, maar minstens 1 jaar voor dezelfde werkgever werken. Let op! Interimcontracten komen niet in aanmerking!

  • Het jaar voor de aanvraag moet u onafgebroken gewerkt hebben.

Hoe vraag je de verzekering gewaarborgd wonen aan?

Welke tegemoetkoming krijg je van de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekeraar betaalt maximaal 500 euro per maand aan de kredietinstelling (kan worden opgetrokken naar 600 euro bij nieuwbouw/als uw primair energieverbruik valt onder de E70-norm én uw belastinkomen onder de inkomensvoorwaarden valt)

Via deze link kan u alle voorwaarden raadplegen.

 

 

Simulatie
van jouw lening
BEREKEN NU
Tevreden klanten

Je krijgt bij Krediet@dvies een totaaloplossing. Naast mijn hypotheek heb ik ook een persoonlijke lening en een renovatielening. Allemaal tegen een rentevoet.

Milos, Bonheiden
Tevreden klanten

Een eigen stekje is niet evident als je weinig spaarcenten hebt. Bij Krediet@dvies konden we echter probleemloos het volledige bedrag voor onze woning lenen.

Jürgen en Sofie, Deurne
Tevreden klanten

De medewerkers van Krediet@dvies dromen met je mee. Hun lage interesten zijn aantrekkelijk, maar met hun persoonlijke aanpak maken ze echt het verschil.

Vanity, Zoersel
Tevreden klanten

Bij Krediet@dvies kreeg ik naast mijn hypothecaire lening ook een lening voor de notariskosten. Nu heb ik een eigen woonst én genoeg financiële ruimte.

Guy, Brussel
Bekijk alle getuigenissen