March 28, 2023

In je zoektocht naar een lening is het niet altijd even eenvoudig om aan alle voorwaarden te voldoen om een lening te kunnen en mogen afsluiten bij een kredietverstrekker. Net daarom gaan sommige mensen op zoek naar kredietverstrekkers met soepele acceptatie. Onder een soepele acceptatie worden soepele voorwaarden verstaan waardoor je snel en zonder al te veel vragen en administratieve rompslomp je lening kunt afsluiten. Maar bestaat dat nog wel een soepele acceptatie of soepele aanvaarding?

Ook kredietverstrekkers met soepele acceptatie hebben plichten

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is verantwoordelijk voor het bijhouden van alle consumenten- en hypothecaire kredieten die door individuen worden afgesloten voor persoonlijk gebruik. Om ervoor te zorgen dat kredietgevers alleen geschikte kredieten aanbieden, zijn zij in België bij wet verplicht elk nieuw of gewijzigd krediet aan deze centrale te melden. Je kunt dus wel spreken van kredietverstrekkers met een soepele acceptatie maar standaard zullen ze toch altijd een solvabiliteitsanalyse moeten maken en de lening aan het CKP moeten melden. Of het nu om 1000 of om 100.000 euro gaat, ze moeten het doen en zo weet je ook meteen wanneer een lening wordt geweigerd .

Als je op zoek bent naar een krediet, moet je weten dat je kredietgever verplicht is om het juiste krediet aan te bieden dat past bij jouw persoonlijke situatie en om na te gaan of je in staat bent om het terug te betalen. Dit betekent dat de kredietgever je veel vragen zal stellen om dit te beoordelen. Ook is de kredietgever verplicht om je gegevens op te vragen bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, dus het is belangrijk om eerlijk te zijn.

Naast het bijhouden van informatie over kredietverlening, verzamelt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ook gegevens over wanbetalingen. Als je gedurende een bepaalde periode een betalingsachterstand hebt of stopt met het betalen van de verschuldigde sommen, is de kredietgever verplicht om deze informatie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te registreren.

Als je als wanbetaler voor de eerste keer in de kredietcentrale wordt opgenomen, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Het is dus belangrijk om op tijd je schulden af te betalen en betalingsachterstanden te voorkomen om negatieve gevolgen te voorkomen.

Het vaste termijnkrediet als onderdeel van een soepele hypotheek

Een van de kredietformules die in de financiële wereld wordt gebruikt, is het "Bulletkrediet" of het "Krediet op vaste termijn". Dit wordt ook vaak in verband gebracht met kredietverstrekkers met soepele acceptatie omdat het hier om een soepele hypoheekvorm gaat. Dit type lening is anders dan traditionele leningen omdat je elke maand alleen de verschuldigde rente betaalt. Het kapitaal wordt in een keer terugbetaald op de eindvervaldag van het krediet. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van de lening geen aflossingen doet op het geleende bedrag.

Dit type lening kan vooral interessant zijn voor mensen die op korte termijn grote sommen geld nodig hebben, maar die niet in staat zijn om het geleende bedrag af te lossen tijdens de looptijd van het krediet. Bijvoorbeeld als je op het punt staat om een nieuw huis te kopen, maar nog wacht op de uitbetaling van een erfenis of de verkoop van een ander onroerend goed. Je gaat hiervoor dus in zee met kredietverstrekkers die deze soepele acceptatie toelaten.  

Bij een Bulletkrediet is het wel belangrijk om te onthouden dat je het geleende kapitaal aan het einde van de looptijd van het krediet in één keer moet terugbetalen. Daarom is het cruciaal om bij het afsluiten van het krediet een plan te hebben voor de terugbetaling van het geleende bedrag. Dit kan bijvoorbeeld door het opbouwen van een spaarrekening, het investeren in vastgoed of het verkopen van andere activa.

Een ander belangrijk aspect van het Bulletkrediet is dat de herkomst van het kapitaal dat is bestemd voor de terugbetaling duidelijk moet worden aangegeven. Dit is omdat financiële instellingen moeten kunnen nagaan of het kapitaal afkomstig is van legitieme bronnen en om witwaspraktijken en fraude te voorkomen.

Het Bulletkrediet kan een handige optie zijn voor mensen die behoefte hebben aan tijdelijke financiering en die in staat zijn om het geleende bedrag aan het einde van de looptijd terug te betalen. Het is echter belangrijk om de voor- en nadelen van dit type lening af te wegen en om een realistisch plan te hebben voor de terugbetaling van het geleende bedrag.

Advies over leningen via Kredietadvies

Via Kredietadvies kan je precies nagaan welke voorwaarden er aan een lening verbonden zijn en of je in aanmerking komt. Zij geven het gepaste advies en op maat van jouw specifieke financiële situatie. Contacteer ze vrijblijvend hier.

Krediet@dvies eBook

Een  lening aanvragen maar je weet niet waar te beginnen?

Lees in  onze gratis brochure hoe wij je helpen aan de juiste lening om je droom te  realiseren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Simulatievan jouw lening
Laat je rentevoet berekenen. Binnen 24u ontvang je een simulatie van ons.
Hypotheeklening
Persoonlijke lening

Gerelateerde artikelen