Leningen samenvoegen

Leningen samenvoegen

Leningen samenvoegen is een delicaat onderwerp voor ons als kredietspecialist. In de eerste plaats omdat de wetgeving hier terecht zeer streng is. Het is bij Kredietadvies.be dan ook steeds de bedoeling een oplossing te bieden aan onze klanten en hun situatie te verbeteren. En dit is precies wat mogelijk is door verschillende leningen samen te voegen, onder de juiste omstandigheden! Dit is het geval wanneer u een aantal duurdere leningen vervangt door een goedkoper krediet. Hierdoor hoeft u in de totaliteit minder intresten te betalen.

Leningen samenvoegen geeft lucht

Maar het kan ook zijn dat u een aantal kleinere leningen en kredietkaarten heeft en dat de maandelijkse afbetaling hiervan te zwaar wordt. In dat geval kan het aangewezen zijn om deze kredieten samen te voegen in één grotere lening op afbetaling (LOA). Deze wordt dan over een langere termijn wordt gespreid. Hierdoor krijgt u opnieuw financiële ademruimte.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de overname van verschillende kredietopeningen die aan kredietkaarten zijn gekoppeld. Deze zijn handig in gebruik, maar omdat u de afbetaalde som steeds kan blijven opnemen lopen ze bij wijze van spreken oneindig door. Het kan hier nuttig zijn ze te vervangen door een LOA zodat u precies weet wat u per maand betaalt en belangrijker hoe lang u dit bedrag moet betalen. Goed en juist advies is hier noodzakelijk!