Overname hypotheek

Overname hypotheek

Wanneer kan de overname hypotheek voor u van toepassing zijn? Stel, u heeft in het verleden een hypotheek afgesloten voor de aankoop van uw woning. Na verloop van tijd merkt u dat de rentevoeten zijn gedaald. Het zou ook kunnen dat uw financiële situatie is verbeterd zodat u denkt dat u nu betere voorwaarden kan krijgen dan vroeger. Of misschien is uw eigendom ondertussen in waarde gestegen zodat het risico van de bank zodanig is gedaald dat u van een lagere intrestvoet op uw lening kan genieten. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u hoort of leest dat de rentevoeten gaan stijgen in de toekomst en dat u zeker wil zijn dat u een voordelige rentevoet kan behouden.

Overname hypotheek

In al deze gevallen kan het interessant zijn uw huidige hypotheek te laten overnemen. Deze overname hypotheek is echter niet kosteloos. Een goede begeleiding en een juiste berekening zijn hier cruciaal!