Vergeet geen gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten!

In dit artikel leest u alles over de verzekering gewaarborgd inkomen: de voorwaarden waaraan u moet voldoen én hoe u een aanvraag kan doen.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering gewaarborgd wonen is een verzekering, betaald door de overheid, die tussenkomt in de afbetaling van uw hypotheek wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Wat is de duurtijd van de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering loopt over een (maximale) periode van 10 jaar. Stel dat u binnen deze periode ontslagen wordt dan zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal 18 maanden een deel van uw afbetaling voor haar rekening nemen. Als u bijvoorbeeld een arbeidsongeval heeft dan zal de verzekeraar zelfs gedurende maximaal 36 maanden tussenkomen.

Wat kost de verzekering?
De verzekering is gratis.

Wat zijn de voorwaarden van de VGW?
·  Het bedrag dat u heeft ontleend om een woning te kopen of te bouwen (het bedrag dat u gebruikt voor renovatiewerken mag u hierbij tellen) bedraagt minstens 50.000 euro. In het geval dat u enkel renovatiewerken uitvoert moet het minstens over 25.000 euro gaan.
·  Opgelet! Kredieten die worden gebruikt voor een herfinanciering of als overbrugging komen niet in aanmerking voor deze maatregel!
·  Aangezien het de Vlaamse overheid is die de kosten op zich neemt, moet de woning gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Het moet bovendien om uw enige woning gaan.
·  De waarde van de woning mag door de bank die u de hypotheek heeft gegeven niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro (uitzonderingen: Vlabinvest-gebied maximaal 368.000 euro)
·  U heeft voor deze woning nog niet eerder een verzekering aangevraagd.

Wie komt in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?
Iedereen die op het moment van de aanvraag:
·  Volledig arbeidsgeschikt is én ook een beroepsactiviteit uitoefent. Dit mag in loondienst zijn, maar ook als zelfstandige.
·  U moet een contract van onbepaalde duur hebben (de proefperiode moet beëindigd zijn) of van bepaalde duur, maar minstens 1 jaar voor dezelfde werkgever werken. Let op! Interimcontracten komen niet in aanmerking!
·  Het jaar voor de aanvraag moet u onafgebroken gewerkt hebben.

Hoe vraag je de verzekering gewaarborgd wonen aan?
U kan de verzekering aanvragen via dit document: aanvraagformulier_vgw_2018
De toelichting bij de aanvraag kan u hier downloaden: toelichtingsbrochure_vgw_2018

Welke tegemoetkoming krijg je van de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekeraar betaalt maximaal 500 euro per maand aan de kredietinstelling (kan worden opgetrokken naar 600 euro bij nieuwbouw/als uw primair energieverbruik valt onder de E70-norm én uw belastinkomen onder deze inkomensvoorwaarden valt)

Via deze link kan u alle voorwaarden raadplegen.