Inkomensgrenzen VGW

Er gelden alleen inkomensgrenzen als u leent voor nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70.

In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan

  • 890 euro voor een alleenstaande
  • 270 euro  voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste
  • 270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.440 woneuro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Hierbij gaat het om het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het laatste aanslagbiljet.

Indien de lening door meer dan een persoon werd afgesloten, telt het belastbaar inkomen van alle bewoners van de woning.

Leent u voor nieuwbouw en is uw gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan bovenvermelde grenzen en is uw nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70), dan bedraagt de maximale tegemoetkoming 600 euro in plaats van 500 euro.

In alle andere gevallen geldt er geen inkomensgrens.

 

Vergeet geen gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten!

In dit artikel leest u alles over de verzekering gewaarborgd inkomen: de voorwaarden waaraan u moet voldoen én hoe u een aanvraag kan doen.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering gewaarborgd wonen is een verzekering, betaald door de overheid, die tussenkomt in de afbetaling van uw hypotheek wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Wat is de duurtijd van de verzekering gewaarborgd wonen?
De verzekering loopt over een (maximale) periode van 10 jaar. Stel dat u binnen deze periode ontslagen wordt dan zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van maximaal 18 maanden een deel van uw afbetaling voor haar rekening nemen. Als u bijvoorbeeld een arbeidsongeval heeft dan zal de verzekeraar zelfs gedurende maximaal 36 maanden tussenkomen.

Wat kost de verzekering?
De verzekering is gratis.

Lees verder

Kan je nog lenen zonder eigen inbreng ?

Kan je nog lenen zonder eigen inbreng ?

Natuurlijk kan je nog lenen zonder eigen inbreng! Bij Kredietadvies.be is dit geen enkel probleem.

Artikel in Het Laatste Nieuws

Groot was mijn verbazing toen ik een artikel las op HLN.be en Spaargids.be getiteld Kunt u nog lenen zonder eigen inbreng?. Daarin stelt de schrijver dat dat dit ‘sinds de financiële crisis vrijwel onmogelijk is‘ en zelfs ‘de meeste‘ banken een maximum quotiteit hanteren van 80%. Creafin zou één van de weinige instellingen zijn die toelaten om tot 100% quotiteit te gaan.

Lees verder

Leningen en Hypotheken samenvoegen: kan dat?

Leningen samenvoegen

Samenvatting van dit artikel: U kan zowel hypotheken samenvoegen als consumentenkredieten. Het is zelfs mogelijk hypotheken met persoonlijke leningen, autoleningen en kredietkaarten samen te voegen. Ook indien er een melding is op de Nationale bank (NBB).

Lees verder

Dossier – Registratierechten

Dossier - Registratierechten
Samenvatting belangrijkste punten van dit dossier:

Vanaf 1 juni 2018 verdwijnen het klein en groot beschrijf. Het basistarief van de registratierechten als u een onroerend goed aankoopt blijft 10%, maar indien u uw gezinswoning aankoopt is er een algemene verlaging van de registratierechten naar 7% op de aankoopprijs. Verder krijgt u een extra korting van 5.600 euro indien u een woning aankoopt van maximaal 200.000 euro (of 220.000 euro in de centrumsteden en Vlaamse rand). Het principe van de meeneembaarheid blijft behouden.

In dit dossier ga ik dieper in op alle aspecten van de nieuwe regelgeving omtrent registratierechten in Vlaanderen. Dit betekent dus ook dat deze regelgeving niet van toepassing is in Brussel of Wallonië.

Momenteel is dit nog maar een voorontwerp. Er kunnen dus nog steeds wijzigingen gebeuren aan de huidige tekst. De bedoeling is het decreet in werking te laten treden op 1 juni 2018.

Lees verder

Wat zijn de algemene verwachtingen over de hypotheekrente in 2018?

Wat zijn de algemene verwachtingen over de hypotheekrente in 2018?

Wat zijn de algemene verwachtingen over de hypotheekrente in 2018? Het is duidelijk dat de economie momenteel stijgende is. De Nationale Bank heeft haar visie zelfs positief bijgesteld voor 2018. Verder heeft de Europese Centrale Bank (ECB) besloten om de in de afgelopen jaren opgebouwde crisismaatregelen vanaf volgend jaar (2018) stapsgewijs opnieuw te beginnen afbouwen.

Een lichte stijging van de hypotheekrente in 2018

Deze 2 zaken (stijging economische activiteit en afbouw crisismaatregelen) leiden tot het besluit dat de bodem voor de hypotheekrente waarschijnlijk is bereikt. Het is natuurlijk niet zo dat de rente nu pijlsnel de hoogte in zal gaan (dit zou de economie te sterk onder druk zetten), maar de verwachting is wel dat er een lichte stijging in 2018 op gang zal komen.

Natuurlijk zal deze stijging ook niet voortdurend zijn. Er kunnen zich dus nog steeds dalingen voordoen. Bovendien is het zo dat verschillende banken en maatschappijen om welbepaalde redenen tijdelijk hun tarief verlagen. Gelukkig zijn wij hier steeds van op de hoogte en is het ons doel om u ten alle tijden de meest voordelige en/of gepaste hypotheek aan te raden.

Online woonkredieten aangaan

Online woonkredieten aangaan

Onlangs verscheen er een artikel in een aantal kranten en op een aantal websites waarin werd aangehaald dat de toekomst van hypotheken voor de online woonlening is weggelegd. Het volledig online aanvragen en afsluiten van hypotheken wordt steeds populairder. Zo toont ongeveer 1 Belg op 3 (38% om precies te zijn) zich bereid om een woonkrediet via het internet aan te gaan. Zeker als de rentevoet voordeliger is dan die bij de traditionele banken (dan zou 56% voor het online aanbod kiezen). Hiervoor worden verschillende redenen aangehaald:

  1. Het vergelijken tussen verschillende banken of andere aanbieders gaat sneller en gemakkelijker via het internet dan wanneer je bij al die maatschappijen persoonlijk moet langsgaan en informatie vragen. Bovendien wordt men op dat moment niet blootgesteld aan zogenaamde ‘verkoopspraatjes’. Online kan men direct op zoek gaan naar een tarief zonder verdere verplichtingen.
  2. Het internet is natuurlijk altijd toegankelijk. Of u nu overdag tijd heeft om te zoeken of ’s avonds of in het weekend: de informatie is steeds beschikbaar. Indien u naar een bank gaat moet u natuurlijk eerst een afspraak maken en zich schikken naar de openingsuren van de bank.
  3. De consument wordt ook vervreemd van de banken. Zo sluiten er steeds meer kantoren en moeten de mensen steeds meer zaken zelf doen: geld afhalen via de automaat, overschrijvingen via online banking, etc… Hierdoor is er steeds minder en minder persoonlijk contact tussen het bankpersoneel en de consument.
  4. Mensen maken steeds meer gebruik van hun smartphone. 93% van de Belgen gebruikt zijn of haar smartphone dagelijks, tot wel 100 keer per dag. Ook bankzaken beheren we steeds meer via onze smartphone
  5. Online aanvragen kunnen sneller worden afgehandeld. U kan uw documenten online sneller doorgeven, maar ook de contracten kunnen u via e-mail worden bezorgd wat dikwijls tijdbesparend werkt.

 

Onze visie op online woonkredieten aangaan ?

Wij bij kredietadvies staan natuurlijk ook open voor het online verhaal. Toch vinden wij ook dat hier grenzen aan zijn. In een persoonlijk gesprek kan veel sneller gerichte informatie worden uitgewisseld. We kunnen ook makkelijker aanvoelen waar er bepaalde gevoeligheden liggen. Bovendien, omdat wij met bijna alle banken samenwerken, kunnen we u in een persoonlijk gesprek verschillende mogelijkheden voorstellen waaruit u dan de meest geschikte keuze kan maken. Wij denken dus dat de waarheid, zoals zo vaak, ergens in het midden ligt. Enerzijds maken we gebruik van de online mogelijkheden. Maar we blijven steeds bereikbaar voor een persoonlijke aanpak van uw kredietdossier.

Opletten bij aankoop aan laag beschrijf

Opletten bij aankoop aan laag beschrijf

We willen hier zeker geen paniekvoetbal beginnen spelen en het overkomt de meesten onder ons nooit, maar toch willen we u even waarschuwen. Bij de aankoop aan laag beschrijf zit soms een flink verschil.

Zoals u waarschijnlijk weet kan u in een aantal gevallen genieten van een verlaging van de registratierechten. We gaan in dit bericht niet dieper in op alle voorwaarden, maar het meest gekende is dat het kadastraal inkomen van de aangekochte woning niet hoger mag zijn dan 745 euro. Als onder andere hieraan wordt voldaan dan betaalt u ‘maar’ 5% registratierechten op de aankoopprijs in plaats van 10%. Alleen gebeurt het soms dat wanneer u bij de notaris komt u toch 10% moet betalen.

Hoe kan dit gebeuren?
Wel, bij een verkoop moeten alle notarissen een attest opvragen bij het kadaster waaruit blijkt wat het kadastraal inkomen (KI) bedraagt. Sinds een paar maanden moeten de notarissen bij deze opvraging echter ook de prijs meedelen aan het kadaster (vroeger niet). Als er dan een woning met een laag KI wordt verkocht aan een hoge prijs kan het zijn dat het kadaster bijkomende inlichtingen vraagt. Er wordt dan bijvoorbeeld een inlichtingenblad naar de verkopers gestuurd met de vraag welke verbeteringen er aan de woning werden uitgevoerd. Er kan daarna ook een controle ter plaatse volgen om vast te stellen of het KI nog steeds actueel is.

In een aantal gevallen zal er dus een wijziging van het kadastraal inkomen komen. Maar zelfs in de gevallen waar dit niet zo is, zal u als koper bij de notaris eerst 10% registratierechten moeten betalen. Pas als de administratie van het kadaster vaststelt dat het KI niet wordt verhoogd (lees: onder de 745 euro blijft) krijgt u de teveel betaalde 5% terug.