aanslagbiljet

In de regelgeving mbt tegemoetkomingen voor huisvesting zijn personen ten laste:

  1. kinderen jonger dan 18 jaar;
  2. kinderen ouder dan 18 jaar waarvoor nog kindergeld of een wezentoelage wordt uitbetaald;
  3. personen met een handicap.

Volwassen partners, werkloze kinderen